Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού είναι μια βασική δεξιότητα για όλους τους εκπαιδευτικούς σήμερα. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Μερικές από αυτές και ο τρόπος χρήσης τους για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, παρουσιάζονται σε αυτά τα μαθήματα.

Εκτός από τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών, παρουσιάζονται καλές πρακτικές για τη δημιουργία του υλικού, σύμφωνα με παιδαγωγικές θεωρίες και συμβουλές από έμπειρους ειδικούς του e-learning.