4.2 Συγχώνευση Αλληλογραφίας

Συγχώνευση αλληλογραφίας:

  • καθορισμός κυρίου εγγράφου
  • άνοιγμα αρχείου δεδομένων
  • προσθήκη πεδίων δεδομένων
  • συγχώνευση.