Τα MOOCs στο OpenEducation.GR

MOOCs
MOOCs σημαίνει Massive Open Online Courses, δηλαδή μαζικά, ανοικτά, διαδικτυακά μαθήματα. Στο OpenEducation.GR, τα μαθήματα είναι ανοικτά προς όλους. Μπορείτε να περάσετε στα μαθήματα οποιαδήποτε στιγμή. Σε συγκεκριμένη όμως χρονική περίοδο, όπως από 1 - 31 Οκτ 16, διοργανώνεται MOOC. Κατά την περίοδο αυτή, ο καθηγητής είναι online και μεριμνά για την επιτυχία της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν πρέπει να εγγραφούν στο MOOC.

Το Microlearning στο OpenEducation.GR

Microlearning
Το Microlearning είναι μια νέα θεωρία εκπαίδευσης για τη σύγχρονη εποχή, την εποχή του Internet. Παλιά, για να μάθουμε τα νέα, έπρεπε να αγοράσουμε μια ολόκληρη εφημερίδα. Ενώ σήμερα, επισκεπτόμαστε το site μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας και διαβάζουμε μόνο το άρθρο που μας ενδιαφέρει. Σήμερα εστιάζουμε στην ανάγκη της συγκεκριμένης στιγμής και αφιερώνουμε λίγο χρόνο για να διαβάσουμε μόνο αυτό που μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι Microlearning!

Η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση στο OpenEducation.GR

Self Directed Learning

Η αποτελεσματική εκπαίδευση στηρίζεται στην εφαρμογή κατάλληλων παιδαγωγικών θεωριών. Θα πρέπει να μελετήσουμε πώς ο άνθρωπος μαθαίνει για να βρούμε έναν αντίστοιχο τρόπο να τον εκπαιδεύσουμε. Ανάμεσα στις παιδαγωγικές θεωρίες βρίσκεται και η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση - Self Directed Learning (SDL).

Twitter Group Direct Messages

Twitter
Η υπηρεσία του Direct Message στο Twitter, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να συνομιλήσουν προσωπικά με αυτούς που τους ακολουθούν ή να σχολιάσουν tweets χωρίς τα σχόλια να είναι ορατά σε όλους τους followers. Αναβαθμίζοντας την υπηρεσία του Direct Message το Twitter έδωσε τη δυνατότητα επέκτασης των συνομιλιών σε ομάδες (Groups). Το κάθε μέλος του Group, μπορεί αν θέλει να προσθέσει νέα μέλη στο Group, που δε χρειάζεται να ακολουθούν ο ένας τον άλλον.
Tags: 

MOOCs: Pedagogy, Learning and Patterns of Engagement

MOOCs

Τα MOOCs προσελκύουν χιλιάδες ενήλικες που θέλουν να εκπαιδευτούν πάνω σε διάφορα αντικείμενα. Η μαζικότητα της συμμετοχής και το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό από τους συμμετέχοντες ολοκληρώνουν με επιτυχία τα μαθήματα, προκάλεσε πάρα πολλές δημοσιεύσεις και έρευνες. Ποιοι ενήλικες παρακολουθούν τα MOOCs; Γιατί δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους; Πώς θα μπορούσε η μαζική εκπαίδευση να γίνει καλύτερη; Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευόμενους της Futurelearn, έδειξε τα διάφορα προφίλ τους και διέκρινε χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν με σκοπό τη μεγαλύτερη σύνδεση των εκπαιδευόμενων με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δείτε την παρουσίαση της έρευνας.

Tags: 

Pages