Πώς θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο website Drupal 8

Όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε ένα νέο Website Drupal 8. Modules, Themes, Menu, Blocks και άλλες απαιτούμενες εγκαταστάσεις, που θα δώσουν στις ιστοσελίδες σας τη μορφή και τις δυνατότητες που θέλετε.

Pages