Η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση στο OpenEducation.GR

Self Directed Learning

Η αποτελεσματική εκπαίδευση στηρίζεται στην εφαρμογή κατάλληλων παιδαγωγικών θεωριών. Θα πρέπει να μελετήσουμε πώς ο άνθρωπος μαθαίνει για να βρούμε έναν αντίστοιχο τρόπο να τον εκπαιδεύσουμε. Ανάμεσα στις παιδαγωγικές θεωρίες βρίσκεται και η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση - Self Directed Learning (SDL).

Twitter Group Direct Messages

Twitter
Η υπηρεσία του Direct Message στο Twitter, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να συνομιλήσουν προσωπικά με αυτούς που τους ακολουθούν ή να σχολιάσουν tweets χωρίς τα σχόλια να είναι ορατά σε όλους τους followers. Αναβαθμίζοντας την υπηρεσία του Direct Message το Twitter έδωσε τη δυνατότητα επέκτασης των συνομιλιών σε ομάδες (Groups). Το κάθε μέλος του Group, μπορεί αν θέλει να προσθέσει νέα μέλη στο Group, που δε χρειάζεται να ακολουθούν ο ένας τον άλλον.
Tags: 

Pages