Πώς να γράφουμε μια παράγραφο με ακαδημαϊκά Αγγλικά

Μία παράγραφος αποτελείται από 4 βασικά μέρη-κλειδιά:

  1. Topic sentence : Το βασικό θέμα της παραγράφου.
  2. Development : Η κύρια ιδέα / η πιο λεπτομερής ανάλυση του θέματος.
  3. Example : υποστήριξη του θέματος, αποδείξεις, δεδομένα, στατιστικά στοιχεία που δείχνουν πως αυτά που λέμε είναι έγκυρα και αξιόπιστα (support/evidence/data/statistics/valid/credible)
  4. Summary : Η σύνοψη του βασικού θέματος και αξιολόγησή του (summarized/evaluated)

Βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, τα μέρη της παραγράφου, χρωματισμένα με διαφορετικό χρώμα:

Μέρη της παραγράφου

Με μπε χρώμα βλέπουμε το βασικό θέμα, στη συνέχεια με πράσινο την ανάπτυξή του. Με πορτοκαλί χρώμα το παράδειγμα και με κόκκινο την σύνοψη και αξιολόγηση.

Topic Sentence

Το τμήμα του θέματος είναι πολύ σημαντικό για την παράγραφο. Παρουσιάζουμε τι είναι αυτό για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε και τι θέλουμε να πούμε για αυτό. Στο παράδειγμά μας:

Topic

 Θέλουμε να μιλήσουμε για το CSR και ειδικότερα για τα: positive reputation, more sales, growth. Αυτά είναι που πρόκειται να αναπτύξουμε στη συνέχεια. 

Ας δούμε πώς έχει αναπτυχθεί για κάθε όρο στη συνέχεια η παράγραφός μας. Ξεχωρίστε το χρώμα για την αντίστοιχη αναφορά:

Ανάπτυξη θέματος

Αναφορές μέσα στην παράγραφο

Οι ιδέες που αναπτύσσουμε μέσα στην παράγραφό μας, υποστηρίζονται από αναφορές σε αξιόπιστους συγγραφείς. Η αναφορά μπορεί να γίνεται κατά τη ροή του λόγου ή εκτός αυτής. Δείτε στο παράδειγμα, τις λέξεις που χρησιμοποιήσαμε για να συνδέσουμε τις δύο αναφορές. Η τρίτη αναφορά είναι εκτός της ροής του λόγου:

Αναφορές