Χρήσιμες Επαγγελματικές Φράσεις

 • Απολογούμενοι: "We would like to offer our sincere apologies for our mistake"
 • Επισυνάπτοντας: "Please find the document attached"
 • Διευκρινίζοντας: "There are several points we do not quite understand; we feel there may have been a misunderstanding between us"
 • Ολοκληρώνοντας μία επιστολή: "We look forward to receiving your reply; Regards, Despina"
 • Παραπονούμενοι: "We were very surprised and disappointed by this"
 • Δίνοντας συγχαρητήρια: "We would like to congratulate you on your recent good news"
 • Κανονίζοντας μία συνάντηση: "Would Tuesday 28 October be convenient for you? ; Would it be possible to postpone the meeting until next week?"
 • Ξεκινώντας μία επιστολή: "We are writing to enquire about ...; I am writing on behalf of ..."
 • Σχετικά με πληρωμές: "We have not yet received payment for order no. .... Could you please attend to this matter as soon as possible?"
 • Σχετικά με αιτήματα: "We would be very grateful if you could send us your catalogue and current price list"
 • Προτείνοντας: "Another option would be to ..."
 • Ευχαριστώντας: "We would just like to express our gratitude for all your help in this matter"

 

Πηγή: http://www.autoenglish.org/businessemails/EmailList.pdf