Οι Μεταβλητές

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Αν το πρόγραμμα ήταν μια θεατρική παράσταση, οι μεταβλητές θα ήταν οι ηθοποιοί. Αν ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, τότε θα ήταν οι ποδοσφαιριστές.

Το πρόγραμμα είναι μία "δράση" η οποία λύνει ένα πρόβλημα με τη βοήθεια του υπολογιστή. Όλες οι τιμές που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή σε μεταβλητές.

Ορισμός: Μεταβλητή ονομάζουμε, μία θέση μνήμης όπου αποθηκεύεται μία τιμή που δίνει ο χρήστης ή που δημιουργεί το ίδιο το πρόγραμμα, μέχρι να ολοκληρώσει το σκοπό του.

Χαρακτηριστικά μιας μεταβλητής είναι: Ο τύπος της, το όνομά της και η τιμή της.

Ο τύπος μιας μεταβλητής εκφράζει το είδος των τιμών που μπορεί να δεχθεί. Αν είναι αριθμός ακέραιος, αριθμός πραγματικός, ή αλφαριθμητικό, κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ανάλογα διατίθεται από το πρόγραμμα στη μεταβλητή αντίστοιχος χώρος στη μνήμη και διαβάζονται με κατάλληλη κωδικοποίηση οι τιμές που περιέχει.

Οι μεταβλητές λοιπόν μπορούν ανάλογα με τον τύπο τους να είναι:

  • Ακέραιες. Ακέραιοι αριθμοί χωρίς δεκαδικό μέρος. Π.χ. 3 ή 4. Όχι 3.0. Καταλαμβάνουν δύο bytes στη μνήμη.
  • Πραγματικές. Δεκαδικοί αριθμοί όπως, 4.5 ή 7.3 ή 3.0. Προσέξτε πως η υποδιαστολή δηλώνεται με την τελεία και όχι με το κόμμα. Καταλαμβάνουν τέσσερα bytes στη μνήμη.
  • Χαρακτήρες (ή αλφαριθμητικά). Μεταβλητές που περιέχουν κείμενα και / ή αριθμούς, όπως ονόματα, διευθύνσεις κλπ. Αν υπάρχουν αριθμοί αποθηκευμένοι μέσα σε τέτοιες μεταβλητές δεν έχουν αριθμητική αξία, δεν γίνονται πράξεις με αυτούς.
  • Λογικές. Μπορούν να έχουν τιμή Αληθής ή Ψευδής. Ο τύπος μιας μεταβλητής ορίζεται κατά την αρχή της εκτέλεσης του προγράμματος και δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκειά του.

Για τα ονόματα των μεταβλητών, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

  • Δεν πρέπει να περιέχουν κενά και σύμβολα εκτός από την κάτω παύλα (_)
  • Μπορούν να περιέχουν αριθμούς, αλλά όχι να ξεκινάνε με αυτούς. Α3 είναι σωστό. 3Α είναι λάθος.
  • Δεν μπορούν να είναι δεσμευμένες λέξεις, όπως ΔΙΑΒΑΣΕ, ΓΡΑΨΕ κ.λπ.
  • Φροντίζουμε ώστε τα ονόματα των μεταβλητών να θυμίζουν το περιεχόμενό τους και να μην είναι πολύ μεγάλα. Πχ, για το μήκος θα δώσουμε όνομα στη μεταβλητή Μ ή ΜΚ.

Το όνομα μιας μεταβλητής ορίζεται κατά την αρχή της εκτέλεσης του προγράμματος και δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκειά του.

Η τιμή μιας μεταβλητής είναι το περιεχόμενό της. Αν είναι ακέραια μεταβλητή, θα μπορούσε να έχει την τιμή 4. Αν είναι πραγματική, θα έχει και δεκαδικό μέρος και η τιμή της θα μπορούσε να είναι 4.0 ή 4.5.

Μία μεταβλητή μπορεί να πάρει τιμή είτε με την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ, είτε με την εντολή εκχώρησης τιμής, όπως για παράδειγμα, αν Α είναι μια αλφαριθμητική μεταβλητή: Α<-- "ΚΑΛΗΜΕΡΑ"

Η τιμή μιας μεταβλητής μπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.

Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
0
No votes yet