ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στα μαθήματα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, για τους μαθητές της Γ' Λυκείου, θα βρείτε σύντομες σημειώσεις θεωρίας και πολλές ασκήσεις μεθοδολογίας και εξετάσεων.

Πάρα πολλές ασκήσεις διορθώνονται αυτόματα και μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας!

 1. Προγράμματα δομής ακολουθίας
 2. Προγράμματα δομής επιλογής ΑΝ
 3. Προγράμματα με τη δομή επανάληψης ΓΙΑ (μετρητής, αθροιστής, μέσος όρος, ελάχιστη και μέγιστη τιμή).
 4. Προγράμματα με τη δομή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
 5. Προγράμματα με τη δομή επανάληψης ΟΣΟ.
 6. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 7. Διαγράμματα ροής.
 8. Πίνακες τιμών μεταβλητών.
 9. Διάφορες ασκήσεις 1ου - 2ου Θέματος.
 10. Μονοδιάστατοι πίνακες.
 11. Δισδιάστατοι πίνακες.
 12. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.
 13. Διάφορες ασκήσεις 1ου - 2ου Θέματος με πίνακες.
 14. Υποπρογράμματα με δομές επανάληψης.
 15. Υποπρογράμματα με πίνακες.
 16. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
 17. Διάφορες ασκήσεις 1ου - 2ου Θέματος με υποπρογράμματα.

Για απορίες - συμβουλές - μαθήματα online, χρησιμοποιήστε την Επικοινωνία.