Επαναληπτικές Ασκήσεις ΓΙΑ

  1. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει τα ονόματα, τα ύψη και τις ηπείρους στις οποίες ανήκουν 200 όρη. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει: α) Το όνομα του ψηλότερου όρους β) Τον μέσο όρο ύψους αυτών που βρίσκονται στην Ευρώπη γ) Το πλήθος αυτών που βρίσκονται στην Αφρική.
  2. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει τα ονόματα, το φύλο και το μισθό 30 υπαλλήλων. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει: α) Το όνομα της γυναίκας υπαλλήλου με τον μεγαλύτερο μισθό β) Τον μέσο όρο μισθού των ανδρών υπαλλήλων γ) Πόσοι υπάλληλοι έχουν μισθό μεγαλύτερο από 2.000 €.
  3. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει τις πινακίδες 1500 οχημάτων, το έτος κυκλοφορίας τους και η κατηγορία τους Φ, Ε ή Δ. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει: α) Την πινακίδα του παλαιότερου φορτηγού β) Πόσα δίκυκλα κυκλοφόρησαν πριν το 2000 γ) Όλες τις πινακίδες των επιβατικών που κυκλοφόρησαν μετά το 2015.
  4. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει την περιγραφή, το βάρος σε γραμμάρια, την τιμή και την κατηγορία 500 τροφίμων που πωλούνται σε Σούπερ Μάρκετ. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει: α) Τον μέσο όρο βάρους των τροφίμων στην κατηγορία "Γλυκά". β) Την περιγραφή του τροφίμου με την ακριβότερη τιμή στην κατηγορία "Σνακς". γ) Το πλήθος των τροφίμων με βάρος λιγότερο από 100 γραμμάρια και τιμή μεγαλύτερη από 10 ευρώ.