1ο Θέμα Εξετάσεων

Στο 1ο θέμα θα βρούμε μικρές ασκήσεις που συνολικά θα μας δώσουν 40 μόρια. Τα μόρια αυτά είναι όσα μας δίνουν το 3ο και 4ο θέμα μαζί! Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα τα κερδίσουμε όλα!

Ελέξτε τις γνώσεις σας στα διάφορα μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν το πρώτο θέμα, λύνοντας τις ασκήσεις που θα βρείτε κάτω από αυτή τη σελίδα.