11 Ασκήσεις Μεθοδολογίας ΟΣΟ, με Αθροιστές, Μετρητές, Μέσους Όρους, Μέγιστα - Ελάχιστα

1. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει αριθμούς που δίνει ο χρήστης μέχρι να δοθεί μηδέν και υπολογίζει και εμφανίζει:
a) Το άθροισμα των αριθμών που δόθηκαν.
b) Το γινόμενό τους.

2. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει αριθμούς που δίνει ο χρήστης μέχρι να δοθεί μηδέν και υπολογίζει και εμφανίζει:
a) Τον μέσο όρο των αριθμών που δόθηκαν.
b) Πόσοι από αυτούς ήταν ζυγοί αριθμοί

3. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει βαθμούς μαθητών που δίνει ο χρήστης (0-20) μέχρι να δοθεί -1 και υπολογίζει και εμφανίζει:
a) Τον μέγιστο των βαθμών που δόθηκαν.
b) Πόσοι από αυτούς ήταν κάτω από τη βάση

4. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει βαθμούς μαθητών που δίνει ο χρήστης (0-20) μέχρι να δοθεί -1 και υπολογίζει και εμφανίζει:
a) Για τον κάθε μαθητή, αν προάγεται ή όχι.
b) Για όλους τους μαθητές, τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους.

5. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει το φύλο και το βαθμό πολλών μαθητών που δίνει ο χρήστης, μέχρι να δοθεί σαν φύλο το κενό και υπολογίζει και εμφανίζει:
a) Τον μέσο όρο των βαθμών των αγοριών.
b) Τον μεγαλύτερο βαθμό των κοριτσιών.

6. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει το βάρος και την τιμή κιλού πολλών προϊόντων που δίνει ο χρήστης, μέχρι να δοθεί σαν βάρος το μηδέν και υπολογίζει και εμφανίζει:
a) Για κάθε προϊόν, τη συνολική τιμή.
b) Για όλα τα προϊόντα, το μέσο όρο του βάρους.

7. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει το όνομα και το βαθμό πολλών μαθητών που δίνει ο χρήστης, μέχρι να δοθεί σαν όνομα το κενό και υπολογίζει και εμφανίζει:
a) Το όνομα του μαθητή με τον μικρότερο βαθμό.
b) Πόσοι μαθητές είχαν βαθμό μικρότερο του 6.

8. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, θα διαβάζει ονόματα μαθητών καθώς και τις απουσίες τους, μέχρι να δώσουμε ονοματεπώνυμο το κενό. Να υπολογίζει και να εμφανίζει:
a. Τον μέσο όρο απουσιών των μαθητών.
b. Το όνομα του μαθητή με τις περισσότερες απουσίες.

9. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, θα διαβάζει ονόματα και τιμές προϊόντων μέχρι που να δοθεί τιμή προϊόντος μηδέν. Να υπολογίζει και να εμφανίζει:
a. Τον μέσο όρο της τιμής των προϊόντων.
b. Πόσα προϊόντα ήταν ακριβότερα από 100 €.
c. Το όνομα του ακριβότερου προϊόντος.

10. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, θα διαβάζει ονόματα αρχείων καθώς και το μέγεθός τους σε ΚΒ. Η είσοδος δεδομένων θα σταματά, όταν στην υποβαλλόμενη προς το χρήστη ερώτηση «Θέλετε να καταχωρήσετε άλλο αρχείο», δοθεί απάντηση «ΟΧΙ». Να υπολογίζει και να εμφανίζει:
a. Πόσα αρχεία είχαν μέγεθος μικρότερο από 512 ΚΒ.
b. Τον μέσο όρο μεγέθους των αρχείων.
c. Το όνομα του αρχείου με το μεγαλύτερο μέγεθος.

11. Σε έναν διαγωνισμό συμμετέχουν μαθητές από διάφορα σχολεία. Η βαθμολογία του διαγωνισμού είναι από 0 μέχρι 100. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, θα διαβάζει το όνομα, τη βαθμολογία και το σχολείο του μαθητή, μέχρι που να δοθεί βαθμός μη αποδεκτός. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει:
a. Τον μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών από το σχολείο «ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ».
b. Το ονοματεπώνυμο του μαθητή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία από το σχολείο «ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΥΚΕΙΟ».
c. Πόσοι μαθητές είχαν βαθμολογία από 90 και πάνω.