2. Δομή Ακολουθίας

Στη δομή ακολουθίας όλες οι εντολές εκτελούνται με τη σειρά που εμφανίζονται.

Δεν υπάρχουν δομές επιλογής για να γίνει διακλάδωση του προγράμματος, ούτε δομές επανάληψης για να επαναληφθούν κάποιες εντολές πολλές φορές.

Η σειρά των εντολών είναι: ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΞΟΔΟΣ.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις πράξεις που πρέπει να γίνουν για να υπολογιστούν τα ζητούμενα.

Παράδειγμα: