3ο Θέμα Εξετάσεων

Στο 3ο θέμα των εξετάσεων θα βρούμε ασκήσεις με δομές επανάληψης, με ή χωρίς υποπρογράμματα,  που μας δίνουν 20 μονάδες.

Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη δομή επανάληψης που θα χρησιμοποιήσουμε, τι εντολές θα βάλουμε πριν, μέσα και μετά την επανάληψη.