4ο Θέμα Εξετάσεων

Το 4ο θέμα των εξετάσεων συνήθως έχει ασκήσεις με πίνακες, με ή χωρίς υποπρογράμματα.

Για τους πίνακες θα πρέπει να γνωρίζουμε τους βασικούς αλγορίθμους, όπως η ταξινόμηση και η αναζήτηση.

Για τη χρήση υποπρογραμμάτων μαζί με τους πίνακες, θα πρέπει να προσέχουμε τις παραμέτρους που θα χρησιμοποιήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα καλέσουμε το υποπρόγραμμα μέσα στο κυρίως πρόγραμμα.

Κερδίζουμε 20 βαθμούς.