4. Δομή Επανάληψης ΓΙΑ

Οι δομές επανάληψης είναι τρεις:

  • ΓΙΑ: Μας επιτρέπει να εκτελούμε συγκεκριμένο πλήθος επαναλήψεων. Το πλήθος των επαναλήψεων, είναι γνωστό από την αρχή.
  • ΟΣΟ: Μας επιτρέπει να εκτελούμε τόσες επαναλήψεις, όσες είναι απαραίτητες. Το πλήθος των επαναλήψεων δεν είναι γνωστό από την αρχή. Για να εκτελέσει την επανάληψη, ελέγχει πρώτα αν ικανοποιείται η συνθήκη της. Μόλις η συνθήκη της δεν ικανοποιηθεί, παύει να εκτελείται. Έτσι, είναι πιθανόν να μην εκτελεστεί ούτε μία φορά! Είναι η πιο ισχυρή δομή επανάληψης, και θα μπορούσε να υπάρχει μόνο αυτή.
  • ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ: Μοιάζει με την ΟΣΟ, με τη διαφορά ότι κάνει τον έλεγχο της συνθήκης στο τέλος. Έτσι είναι σίγουρο ότι θα εκτελεστεί οπωσδήποτε μία φορά! Τη χρησιμοποιούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για τον έλεγχο των δεδομένων που δίνει ο χρήστης, για τη δημιουργία μενού, για έλεγχο αθροίσματος που θα ξεπεράσει μία τιμή κλπ. Γενικώς, όποτε δεν ξέρουμε πόσες φορές θα εκτελεστεί μία επανάληψη, αλλά ξέρουμε πως πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεστεί μία φορά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  • Η δομή επανάληψης ΓΙΑ, μπορεί να μην εκτελεστεί και καμία φορά, αν η αρχική τιμή, η τελική τιμή και το βήμα δεν ταιριάζουν. Για παράδειγμα: ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ ΒΗΜΑ -2. Όταν το βήμα είναι αρνητικό, πρέπει η αρχική τιμή να είναι μεγαλύτερη από την τελική.
  • Όταν το βήμα είναι μηδέν, η δομή επανάληψης ΓΙΑ εκτελείται άπειρες φορές (ατέρμων βρόχος).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ: