7. Επαναληπτικές Ασκήσεις στις Δομές Επανάληψης

Αν προετοιμάζεστε για ένα διαγώνισμα, στην ενότητα αυτή θα βρείτε ασκήσεις για να εξασκηθείτε. Ξεκινήστε λύνοντας τις απλές και προχωρήστε στις πιο δύσκολες ασκήσεις.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για τον υπολογισμό του ποσοστού, όπου χρειάζεται, χρησιμοποιούμε δύο μετρητές. Έναν για το μέρος και έναν για το σύνολο. Για παράδειγμα αν θέλουμε το ποσοστό των προϊόντων εσωτερικού με τιμή μεγαλύτερη από 200 ευρώ, χρησιμοποιούμε έναν μετρητή (Ν1) για να μετρήσουμε πόσα είναι όλα τα προϊόντα εσωτερικού και έναν δεύτερο μετρητή (Ν2) για να μετρήσουμε πόσα είναι τα προϊόντα εσωτερικού με τιμή μεγαλύτερη από 200 ευρώ. Μετά το τέλος της επανάληψης, υπολογίζουμε το ποσοστό με τον τύπο: Ν2/Ν1*100.