8 Ασκήσεις Μεθοδολογίας με ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

1. Να γράψετε πρόγραμμα που να διαβάζει συνεχώς ποσά, μέχρι το σύνολό τους να γίνει μεγαλύτερο ή ίσο από 100.000 €. Να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσα ποσά δόθηκαν.

2. Να γράψετε πρόγραμμα που να διαβάζει ηλικίες παιδιών, μέχρι που να δοθεί ηλικία μεγαλύτερη από 16 ετών. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τον μέσο όρο των ηλικιών που δόθηκαν.

3. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει την τιμή μονάδος και την ποσότητα στην οποία πουλήθηκαν 300 προϊόντα, κάνοντας έλεγχο των εισαγόμενων δεδομένων ώστε να μην είναι αρνητικά. Να υπολογίζει και να εμφανίζει:
a. Για κάθε προϊόν, την συνολική τιμή πώλησης.
b. Πόσα προϊόντα πουλήθηκαν σε ποσότητες περισσότερες των 50 τεμαχίων.
c. Τη συνολική αξία των πωλήσεων για όλα τα προϊόντα.

4. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει τις ακτίνες 150 κύκλων, κάνοντας έλεγχο της εγκυρότητας των δεδομένων, ώστε οι ακτίνες να είναι θετικές. Να υπολογίζει και να εμφανίζει:
a. Το εμβαδόν του κάθε κύκλου για τον οποίο εισάγεται η ακτίνα του.
b. Το συνολικό εμβαδόν όλων των κύκλων.

5. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει για 300 σκαλινά τρίγωνα το μήκος των πλευρών τους σε εκατοστά, κάνοντας έλεγχο ώστε οι πλευρές, ανά δύο να μην είναι ίσες μεταξύ τους. Υπολογίζει και εμφανίζει:
a. Για κάθε τρίγωνο, την περίμετρό του.
b. Τον μέσο όρο της περιμέτρου, για όσα τρίγωνα είχαν όλες τις πλευρές τους μεγαλύτερες από 10 εκατοστά.

6. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει για 200 πελάτες ενός ξενοδοχείου, τις ημέρες παραμονής τους στο ξενοδοχείο καθώς και την κατηγορία του δωματίου στην οποία διαμένουν κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας δεδομένων για την κατηγορία. (Δωμάτιο ‘3κλινο’, ή ‘2κλινο’, ή ‘1κλινο’). Υπολογίζει και εμφανίζει:
a. Τον μέσο όρο ημερών παραμονής στα 2κλινα.
b. Πόσοι πελάτες διαμένουν σε μονόκλινα.
c. Τις συνολικές ημέρες παραμονής όλων των πελατών που διαμένουν σε μονόκλινα.

7. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει για 50 οχήματα μιας εταιρίας, τα χιλιόμετρα τα οποία διήνυσαν καθώς και την κατηγορία τους (Φ=φορτηγό, Ε=επιβατικό, Δ=δίτροχο) κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας των εισερχόμενων δεδομένων για την κατηγορία. Να υπολογίζει και να εμφανίζει:
a. Τον μέσο όρο χιλιομέτρων που διήνυσαν τα φορτηγά.
b. Πόσα δίτροχα διήνυσαν περισσότερα από 100 χιλιόμετρα.
c. Τα συνολικά χιλιόμετρα που διήνυσαν όλα τα οχήματα.
d. Πόσα επιβατικά δεν κινήθηκαν καθόλου.

8. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, διαβάζει τον τίτλο και τις σελίδες 500 βιβλίων, καθώς και την κατηγορία τους, κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας για την κατηγορία (Π=παιδικό, Ε=επιστημονικό, Μ=μυθιστόρημα). Υπολογίζει και εμφανίζει:
a. Τον μέσο όρο σελίδων των επιστημονικών βιβλίων.
b. Τον τίτλο του βιβλίου με τις περισσότερες σελίδες.
c. Το σύνολο των σελίδων όλων των μυθιστορημάτων.
d. Πόσα παιδικά βιβλία είχαν περισσότερες από 50 σελίδες.