9. Τεστ στη Δομή Επιλογής και στις Δομές Επανάληψης

Ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι τα συχνά τεστ και διαγωνίσματα.

Αν θέλετε να ελέγξετε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας στο μάθημα του Προγραμματισμού, λύστε τα παρακάτω θέματα και υποβάλλετε τις λύσεις στη φόρμα που ακολουθεί. Η αξιολόγηση, με παρατηρήσεις και συμβουλές για τη βελτίωση της επίδοσής σας, θα σταλεί στο e-mail σας!

ΘΕΜΑ Α

Σε κάποια εξεταστική δοκιμασία κάθε γραπτό αξιολογείται αρχικά από δύο βαθμολογητές.

 • Αν και οι δύο βαθμοί είναι πάνω από τη βάση (>=10) τότε τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο βαθμών.
 • Αν κάποιος από τους δύο βαθμούς ή και οι δύο είναι κάτω από τη βάση (<10), το γραπτό αξιολογείται και από τρίτο βαθμολογητή. Αν ο βαθμός του 3ου βαθμολογητή είναι μεγαλύτερος και από τους δύο βαθμούς των δύο πρώτων βαθμολογητών, τελικός βαθμός του γραπτού είναι ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή. Αν όχι, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των τριών βαθμών.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:

 1. να διαβάζει πρώτα τους βαθμούς των δύο πρώτων βαθμολογητών.
 2. αν δεν χρειάζεται τρίτος βαθμολογητής, να υπολογίζει και να εμφανίζει τον τελικό βαθμό.
 3. αν χρειάζεται και τρίτος βαθμολογητής, να διαβάζει τον βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και να υπολογίζει και να εμφανίζει τον τελικό βαθμό, σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

ΘΕΜΑ B

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο, για πακέτα βοήθειας σε πληθυσμούς που τα έχουν ανάγκη:

 • Διαβάζει το βάρος και το περιεχόμενο του πακέτου, μέχρι να δοθεί σαν περιεχόμενο το κενό.
 • Υπολογίζει και εμφανίζει:
 1. Πόσα πακέτα είχαν περιεχόμενο «ΒΙΒΛΙΑ».
 2. Τον μέσο όρο βάρους των πακέτων που είχαν περιεχόμενο «ΡΟΥΧΑ».
 3. Το περιεχόμενο του πακέτου που είχε το μεγαλύτερο βάρος.
 4. Τι ποσοστό των πακέτων με «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» είχαν βάρος μεγαλύτερο από 10 κιλά.

ΘΕΜΑ Γ

Σε ένα ξενοδοχείο υπάρχουν διαθέσιμα 40 δίκλινα και 20 τρίκλινα δωμάτια. Το ξενοδοχείο χρεώνει:

 • Για κάθε τρίκλινο 60 € τη βραδιά.
 • Για κάθε δίκλινο 50 € τη βραδιά.

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:

 1. Διαβάζει για 200 σχολεία, το όνομά τους, πόσες βραδιές θα μείνουν στο ξενοδοχείο, πόσα δίκλινα και πόσα τρίκλινα δωμάτια θέλουν.
 2. Ελέγχει αν υπάρχουν διαθέσιμα τα δωμάτια που ζητάει το σχολείο και υπολογίζει και εμφανίζει τη χρέωση, όπως παραπάνω.
 3. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα δωμάτια (είτε δίκλινα, είτε τρίκλινα, είτε και τα δύο), εμφανίζει μήνυμα μη διαθεσιμότητας.
 4. Υπολογίζει και εμφανίζει:
 • Το σύνολο των εισπράξεων του ξενοδοχείου.
 • Πόσα δίκλινα έμειναν διαθέσιμα και πόσα τρίκλινα.

 

Καλή επιτυχία!