Έλεγχος πρόσβασης σε περιεχόμενο στην ίδια σελίδα :: Anonymous - LoggedIn Template

Αν θέλουμε σε μία σελίδα, το περιεχόμενο να είναι διαφορετικό για τους χρήστες που έχουν συνδεθεί και διαφορετικό για τους ανώνυμους χρήστες, χρησιμοποιούμε το control LoginView, από την ομάδα Login.

Αφού εισάγουμε ένα LoginVew στη σελίδα μας, περνάμε σε Source View, για πιο εύκολα και γράφουμε το περιεχόμενο όπως στην παρακάτω εικόνα:

LoginView

Το περιχόμενο χωρίζεται σε δύο μέρη: Anonymous - LoggedIn.

Στο παράδειγμα, δίνουμε την ευκαιρία στον χρήστη, αν θέλει να αποσυνδεθεί, με ένα LoginStatus. Τον κώδικα της αποσύνδεσης τον βρίσκουμε και τον αντιγράφουμε από τον κώδικα της σελίδας Site.Master.