Έλεγχος Πρόσβασης σε Σελίδα με Ρόλους Χρηστών

  • Υποθέτουμε ότι έχουμε δημιουργήσει ρόλους χρηστών στον πίνακα AspNetRoles και ο ένας από αυτούς είναι ο Administrator.
  • Έχουμε δημιουργήσει μία σελίδα πχ Διαχείριση, στην οποία θέλουμε να έχουν πρόσβαση μόνο χρήστες με ρόλο Administrator.
  • Για τη σελίδα αυτή υπάρχει Link στο μενού και αν το πατήσει χρήστης που δεν είναι Administrator θέλουμε να μεταφέρεται στη σελίδα Unauthorized.
  • Στον κώδικα της σελίδας Διαχείριση, προσθέτουμε την παρακάτω εντολή, στο Page Load:

Δικαιώματα πρόσβασης σε σελίδα