Διαγραφή Δεδομένων Πίνακα με Επιβεβαίωση

Έχουμε ήδη δημιουργήσει μία βάση δεδομένων, έναν πίνακα Companies και έχουμε καταχωρήσει δεδομένα μέσα σε αυτόν.

  • Δημιουργούμε μία καινούρια σελίδα βασισμένη στο πρότυπο και προσθέτουμε ένα GridView.
  • Στην επιλογή Choose Data Source επιλέγουμε New Data Source > SQL Database.
  • Επιλέγουμε τη βάση μας και αποθηκεύουμε τη σύνδεση με ένα όνομα δικό μας, πχ ConnectionStringComp. Πατάμε επόμενο.
  • Επιλέγουμε τα πεδία που θέλουμε και κάνουμε κλικ στο Advanced. Τσεκάρουμε τις δύο επιλογές του πλαισίου, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων (INSERT, UPDATE, DELETE), όπως στην παρακάτω εικόνα:

Δυνατότητα επεξεργασίας πίνακα

  • Κάνουμε τεστ query και Finish.
  • Στο GridView τσεκάρουμε το Enable Paging και το Enable Deleting.
  • Τώρα οι διαγραφές θα γίνονται αμέσως, χωρίς επιβεβαίωση.
  • Μπαίνουμε στον κώδικα του GridView και προσθέτουμε ακριβώς πάνω από το </Columns> τα παρακάτω:

Επιβεβαίωση διαγραφής

  • Έτσι προσθέτει μία επιλογή διαγραφής στο τέλος.
  • Για να απενεργοποιήσουμε τη διαγραφή χωρίς επιβεβαίωση, αλλάζουμε στον κώδικα του GridView το ShowDeleteButton σε False:

Απενεργοποίηση Delete Button