Καταχώρηση Δεδομένων σε Πίνακα ΒΔ

  • Κάνουμε δεξί κλικ στον πίνακα που έχουμε δημιουργήσει > Show Table Data.
  • Καταχωρούμε δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται στο τέλος κάθε εγγραφής.

Καταχώρηση δεδομένων σε πίνακα