Προβολή Δεδομένων Πίνακα στη Σελίδα

  • Δημιουργούμε μία καινούρια σελίδα βασισμένη στο πρότυπο. 
  • Προσθέτουμε ένα λινκ για αυτή τη σελίδα στο μενού μέσω της Master Page.
  • Από την εργαλειοθήκη Βάσης Δεδομένων, εισάγουμε ένα στοιχείο SqlDataSource.
  • Από το >, Configure Data Source.
  • Ακολουθούμε τον οδηγό μέχρι το τέλος, κάνοντας και το test query για να είμαστε σίγουροι ότι εμφανίζονται σωστά τα δεδομένα.
  • Τώρα η σύνδεση έγινε, αλλά πρέπει να εισάγουμε ένα αντικείμενο που θα τα προβάλλει.
  • Εισάγουμε ένα GridView και στο Data Source επιλέγουμε την SQLDataSource1 σύνδεση που δημιουργήσαμε πριν.
  • Για να μορφοποιήσουμε τον πίνακα δεδομένων, κάνουμε κλικ στο Auto Format και επιλέγουμε για παράδειγμα Classic.
  • Για να δούμε τα δεδομένα, προβάλλουμε τη σελίδα στον browser.