Πώς αλλάζουμε το favicon

  • Κατεβάζουμε από το internet μια εικόνα τύπου ico.
  • Στο παράθυρο Solution Explorer, στον αρχικό φάκελο του Website κάνουμε δεξί κλικ Add > Add Existing Item 
  • Στις επεκτάσεις των αρχείων που εμφανίζει βάζουμε All files.
  • Βρίσκουμε το αρχείο ico που κατεβάσαμε και το εισάγουμε.
  • Ανοίγουμε τον κώδικα Master Page και εντοπίζουμε στην περιοχή head, τη σειρά όπου δηλώνεται το favicon.
  • Αλλάζουμε το όνομα του αρχείου και γράφουμε το όνομα του αρχείου που κατεβάσαμε, πχ book.ico

Αλλαγή του favicon