Συγχρονισμός DB Controls

Εάν έχουμε εισάγει μία φορά ένα SqlDataSource σε μία σελίδα, τότε το ConnectionString υπάρχει για όλη την εφαρμογή και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες σελίδες. Σε προηγούμενο παράδειγμα είχαμε δημιουργήσει και εισάγει έναν πίνακα πελατών.

Δημιουργούμε στην ίδια εφαρμογή, μία νέα σελίδα βασισμένη στο πρότυπο.

Θα συγχρονίσουμε ένα DetailsView που προβάλει μόνο μία εγγραφή, με ένα GridView όπου θα επιλέγουμε ποια εγγραφή θα εμφανίζεται στο Details.

  • Εισάγουμε ένα DetailsView και από το > Choose Data Source > New Data source > SQL Database.
  • Επιλέγουμε το ConnectionString που έχουμε διαθέσιμο > επόμενο > μέχρι και το test query > Finish. (έτσι έχουμε τώρα διαθέσιμο για τη σελίδα ένα Data Source)
  • Από το Auto Format επιλέγουμε πχ Professional.
  • Δημιουργούμε ένα GridView και στο Data Source ορίζουμε το SqlDataSource1.
  • Από το Auto Format επιλέγουμε πχ Classic και τσεκάρουμε την επιλογή Enable Selection.
  • Επιλέγουμε Edit Columns και αφήνουμε στα Selected Fields μόνο Επώνυμο, Όνομα και Select, το οποίο το μετακινούμε στο τέλος.
  • Στα Events του Grid View, στο γεγονός SelectedIndexChanged, διπλοπατάμε και γράφουμε στο παράθυρο κώδικα που ανοίγει, την εντολή που βλέπουμε μέσα στα άγκιστρα στην παρακάτω εικόνα:

  Ενεργοποίηση συγχρονισμού DB controls