Τροποποίηση του CSS

Για κάθε αντικείμενο που βλέπουμε στην προβολή σχεδίασης (Design) μπορούμε να αλλάξουμε το CSS:

  • Μενού View > CSS properties
  • Κάνουμε κλικ στο αντικείμενο που μας ενδιαφέρει.
  • Στο παράθυρο του Applied Rules, εντοπίζουμε τον κανόνα που περιέχει την ιδιότητα που θέλουμε να αλλάξουμε. 
  • Δεξί κλικ στη γραμμή του κανόνα και επιλέγουμε Modify Style.
  • Εμφανίζεται το πλαίσιο των μορφοποιήσεων CSS και τροποποιούμε αυτά που θέλουμε.