Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη στα Ανοικτά Μαθήματα

Η κ. Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετέχει στα Ανοικτά Μαθήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα περί Οικονομίας.

Όχι μαθήματα με περίπλοκους οικονομικούς τύπους, αλλά μαθήματα που μπορεί να παρακολουθήσει ευχάριστα ο καθένας:

Στα μαθήματα, μπορείτε να παρακολουθήσετε διαλέξεις της ίδιας της καθηγήτριας προς τους φοιτητές, καθώς και διαλέξεις άλλων καλεσμένων καθηγητών (σχετικά με την ελληνική οικονομία).

Λίγα λόγια για την καθηγήτρια:

Η Ιωάννα - Σαπφώ Πεπελάση είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Oικoνομικής Ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε Πτυχίο BA in Economics από το Harvard University (1974), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα MSc in Economic History από το London School of Economics (1976) και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) in Economic History, επίσης, από το London School of Economics (1993). Τον Δεκέμβριο του 2003 το άρθρο "Ethnic Minority Groups in International Banking: Greek Diaspora bankers of Constantinople and Ottoman State Finances c.1840-1881" (που δημοσιεύθηκε στο Financial History Review, 2002) βραβεύθηκε από το Ottoman Bank Archive and Research Centre for the Competition for Research on History of Banking and Finance 2002. (Διαβάστε περισσότερα)