Ημερολόγιο Περιεχομένου

Η δημιουργία περιεχομένου στο site μας έχει έναν σκοπό. Ακολουθούμε μία στρατηγική έχοντας πολλούς μικρούς στόχους και έναν τελικό, που είναι να μετατρέψουμε τους επισκέπτες σε πιστούς πελάτες.

Χρειάζεται να είμαστε οργανωμένοι και τι καλύτερο για αυτό, από ένα Ημερολόγιο Περιεχομένου - Content Calendar. Το Ημερολόγιο είναι συνήθως ετήσιο.

Το ημερολόγιό μας, θα είναι η στρατηγική μας στην πράξη. 

Τα πλεονεκτήματα από την τήρηση αυτού του ημερολογίου είναι:

 • Είμαστε πιο οργανωμένοι και δεν αγχωνόμαστε. Το σχεδιάζουμε έχοντας τη στρατηγική μας στο νου μας και είμαστε μπροστά και έτοιμοι, χωρίς να χρειάζεται να αγχωνόμαστε για το περιεχόμενο που θα δημιουργήσουμε. Το έχουμε ήδη σκεφτεί.
 • Δημιουργούμε καλύτερο περιεχόμενο, αφού το έχουμε όλο οργανωμένο στο μυαλό μας και κινούμαστε βάσει στόχων.

Τι θα περιλαμβάνει το Ημερολόγιο Περιεχομένου:

Φανταστείτε το Ημερολόγιο σαν έναν πίνακα. Οι τίτλοι των στηλών αυτού του πίνακα και οι αντίστοιχες πληροφορίες που θα καταγράφουμε για κάθε περιεχόμενο που θέλουμε να δημιουργήσουμε θα μπορούσαν να είναι:

 • Ο τίτλος του περιεχομένου
 • Η κατηγορία
 • Το keyword στο οποίο εστιάζουμε, λέξη ή φράση
 • Ο τύπος του περιεχομένου (blog post, infographic, video, quiz, e-book, κλπ)
 • Ο τύπος πελάτη στον οποίο απευθύνεται. Συνήθως γράφουμε για 3 τύπους πελάτη.
 • Το στάδιο στο buyer journey
 • Οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης
 • Ο Στόχος
 • Το CTA (Call to Action) - τι θα προτείνουμε στους επισκέπτες μας να κάνουν στη συνέχεια;
 • Προτεινόμενα εσωτερικά links
 • Από πού θα βρούμε υλικό
 • Πώς θα το προωθήσουμε

Καλή επιτυχία!