Έκδοση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Εάν σας ενδιαφέρει, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Σεμιναρίου Drupal (MOOC DRUPAL), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής Computerland.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του Πιστοποιητικού είναι να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία το MOOC DRUPAL και να έχετε κερδίσει το Drupal Developer Open Badge του OpenEducation.GR.

Το κόστος είναι 20 € (θα σας αποσταλεί η νόμιμη απόδειξη πληρωμής μαζί με το Πιστοποιητικό).

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να αιτηθείτε την έκδοση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Σεμιναρίου Drupal:

Συμπληρώστε με κεφαλαία ελληνικά γράμματα.
Συμπληρώστε με κεφαλαία ελληνικά γράμματα.
Συμπληρώστε με κεφαλαία ελληνικά γράμματα.
Συμπληρώστε με κεφαλαία ελληνικά γράμματα.
Συμπληρώστε τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να σταλεί η βεβαίωση.
Εισάγετε το e-mail με το οποίο κάνατε την εγγραφή σας στο MOOC DRUPAL για να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων.