Αλλαγή ονομασίας υπαρχόντων σελίδων και σειράς παρουσίασής τους

Πώς μπορεί να αλλάξει η ονομασία των ήδη διαμορφωμένων σελίδων και η σειροθέτησή τους;

Εξέλιξη: 
Έχει δημιουργηθεί αντίστοιχο Microlearning!