Διαγραφή Φύλλου Εργασίας

Για να διαγράψουμε ένα φύλλο εργασίας:

  • Το καθιστούμε ενεργό, ώστε να δούμε το περιεχόμενό του.
  • Βεβαιωνόμαστε ότι θέλουμε να το διαγράψουμε και ότι κανένα από τα δεδομένα που περιέχει δεν μας χρειάζεται. Μετά τη διαγραφή δεν θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε αυτό το φύλλο εργασίας.
  • Κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο όνομά του, στη βάση της οθόνης
  • Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, επιλέγουμε Διαγραφή.
  • Εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα για την οριστική διαγραφή των δεδομένων.
  • Αν είμαστε σίγουροι πως θέλουμε να το διαγράψουμε πατάμε Διαγραφή.