Εγκατάσταση DRUPAL στα ελληνικά

Πως επιτυγχάνετε η εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας στο drupal μετά το πέρας της εγκατάστασης του.

Εξέλιξη: 
Δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αντίστοιχο Microlearning!