Εισαγωγή Φύλλου Εργασίας

Σε κάθε βιβλίο εργασίας του Excel, υπάρχουν 3 φύλλα εργασίας:

Εάν θέλουμε να προσθέσουμε ένα νέο φύλλο εργασίας:

  • Κάνουμε δεξί κλικ  στη βάση της οθόνης, στο όνομα του φύλλου εργασίας, πριν από το οποίο θέλουμε να εισαχθεί το νέο και επιλέγουμε Εισαγωγή.
  • Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Φύλλο Εργασίας και ΟΚ.

Μπορούμε επίσης, να κάνουμε αριστερό κλικ στο κουμπάκι εισαγωγής νέου φύλλου, όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω, και τότε θα γίνει εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας στο τέλος (Office 2007).