Ενότητα 1η: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για να εξασκηθούμε στις λειτουργίες ενός e-shop, ή για να αποκτήσουμε το πραγματικό δικό μας e-shop, πρέπει να το εγκαταστήσουμε.

Τα προγράμματα που θα χρειαστούμε, βρίσκονται στο site του Drupal και μπορούμε να τα κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας και να τα εγκαταστήσουμε. Για το e-shop, χρειαζόμαστε το distribution commerce kickstart και το αρχείο που θα κατεβάσουμε είναι το αντίστοιχο zip για την έκδοση 7 του Drupal. 

Η διαδικασία εγκατάστασης του e-shop μοιάζει με τις άλλες εγκαταστάσεις των Drupal distributions. Μπορείτε να μάθετε για τις εγκαταστάσεις websites Drupal στο MOOC DRUPAL.