Ενότητα 3η: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κάθε κατάστημα οργανώνει τα εμπορεύματά του, τοποθετώντας  τα στα ράφια με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι εύκολο για τον πελάτη να βρει αυτό που επιθυμεί. Ομοειδή προϊόντα τοποθετούνται στο ίδιο ή σε κοντινά ράφια.

Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τα προϊόντα μας πρέπει να είναι οργανωμένα σε ομάδες, σύμφωνα με κάποιο χαρακτηριστικό τους, ώστε ο πελάτης μας να βρίσκει εύκολα αυτό που θέλει. 

Στο e-shop, τα προϊόντα μπορούν να οργανώνονται και να ομαδοποιούνται σύμφωνα με διάφορα χαρακτηριστικά τους και δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει αυτός πώς θέλει να τα εξερευνήσει. Σύμφωνα με την τιμή τους, το χρώμα τους, την κατηγορία τους, τη χώρα προέλευσης, την εταιρία που τα κατασκεύασε, κλπ.

Στα επόμενα μαθήματα θα μάθουμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε την οργάνωση των προϊόντων που ήδη υπάρχει στο Drupal e-shop μας και να την προσαρμόσουμε στα δικά μας προϊόντα.