Ενότητα 4η: ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι τύποι των προϊόντων - Variation Types

Tα προϊόντα που πουλάει ένα κατάστημα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Έτσι τα χαρακτηριστικά με τα οποία μπορούμε να τα περιγράψουμε, θα είναι πολύ διαφορετικά. Για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά ενός ρούχου είναι το μέγεθος, το χρώμα, αν είναι ανδρικό ή γυναικείο, κ.λ.π, ενώ ενός σκληρού δίσκου είναι η χωρητικότητά του, η ταχύτητά του, κ.λ.π. Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε διαφορετικές φόρμες για την εισαγωγή διαφορετικών τύπων προϊόντων, όπου θα υπάρχουν τα κατάλληλα πεδία για να εισάγουμε την περιγραφή του προϊόντος. Το e-shop μας έχει ήδη διαμορφωμένες φόρμες για 6 τύπους προϊόντων: Τσάντες, ποτά, καπέλα, παπούτσια, δίσκους, μπλούζες. Κάθε φορά που θα θέλουμε να εισάγουμε ένα νέο προϊόν, θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε έναν τύπο προϊόντος. Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέους τύπους προϊόντων, ή να τροποποιήσουμε αυτούς που ήδη υπάρχουν.

Οι παραλλαγές των προϊόντων - Variations

Μερικά προϊόντα δεν πωλούνται μόνο σε μία μορφή, αλλά και σε παραλλαγές. Για παράδειγμα, το ίδιο μπλουζάκι μπορεί να πωλείται σε διάφορα χρώματα και σε διάφορα μεγέθη. Αυτά είναι τα product variations, τα οποία μπορούμε να καταχωρούμε όταν καταχωρούμε ένα νέο προϊόν. Στο ίδιο όνομα προϊόντος και στον ίδιο κωδικό, να καταχωρούμε εικόνες με το προϊόν σε διάφορα χρώματα και σε διάφορα μεγέθη.

Οργάνωση των προϊόντων - Collections & Categories

Για να είναι εύκολο για τον πελάτη να βρει τα προϊόντα που επιθυμεί, το e-shop μας τα οργανώνει σε συλλογές - collections και σε κατηγορίες - categories. Για παράδειγμα, ένα προϊόν, μπορεί να ανήκει στην συλλογή ενδύματα και στην κατηγορία φορέματα. Κατά την παρουσίαση όλων των προϊόντων, μπορούμε να φιλτράρουμε τα προϊόντα, ανάλογα με τη μάρκα που τα παράγει, ή με την τιμή τους, με το αν είναι γυναικεία ή ανδρικά κ.λ.π.

Δυνατότητες του e-shop

Έχουμε εγκαταστήσει και εργαζόμαστε σε ένα ήδη διαμορφωμένο Drupal distribution, το commerce kickstart. Τροποποιώντας την ήδη υπάρχουσα δομή, μπορούμε να καλύψουμε πάρα πολλές ανάγκες στην παρουσίαση των προϊόντων μας, ακόμα κι αν αυτά διαφέρουν πάρα πολύ από τα προεγκατεστημένα προϊόντα. Οι δυνατότητες για εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη του e-shop μας είναι απεριόριστες, αν μελετήσουμε το Drupal και μάθουμε πώς να δημιουργούμε νέους τύπους ύλης και νέα views!