Μεταφορά του site σε άλλο server

Πώς μπορώ να μεταφέρω το site ? σε άλλον server?

Εξέλιξη: 
Δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αντίστοιχο Microlearning!