Μεταφορά website drupal σε νέο server

Για μια ιστοσελίδα που ήδη βρίσκεται στο internet μπορεί να προκύπτει η ανάγκη να μεταφερθεί σε νέο server. Για να γίνει αυτή η μεταφορά ποια βήματα ακολουθούμε;

Εξέλιξη: 
Δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αντίστοιχο Microlearning!