Ο πίνακας Users

Για τη διαχείριση των χρηστών του δικτυακού τόπου, δημιουργούμε πίνακα Users όπως στην παρακάτω εικόνα:

users table