1. Πώς θα Αποκτήσετε το Δικό σας Drupal e-Shop


Κάθε e-shop, είναι μία εφαρμογή που αντί να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του σπιτιού μας, έχει εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή του διαδικτύου, έναν server. Για να την καλέσουμε, αντί να διπλοπατήσουμε σε ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας, μπαίνουμε σε έναν web browser, όπως το Google Chrome και πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή της (URL) , όπως myeshop.gr

Γι αυτό χρειάζεται, για να αποκτήσουμε το δικό μας e-shop:

  • Να κατοχυρώσουμε (αγοράσουμε) ένα domain name (URL), ένα όνομα δικτυακού τόπου δηλαδή, αφού πρώτα σκεφτούμε πολύ καλά, ποιο θέλουμε να είναι αυτό το όνομα.
  • Να αγοράσουμε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο (web hosting), από εταιρίες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Συνήθως, η ίδια εταιρία, μπορεί να μας πουλήσει και την κατοχύρωση του domain name και το web hosting.
  • Να ανεβάσουμε τα αρχεία της εφαρμογής e-shop, Commerce Kickstart, στον διαδικτυακό μας αποθηκευτικό χώρο, με τη βοήθεια μιας ftp εφαρμογής, όπως το FileZilla, αποσυμπιεσμένα.

Όταν έχουμε ανεβάσει τα αρχεία του e-shop, πληκτρολογούμε στον web browser την ηλεκτρονική μας διεύθυνση και με την πρώτη πρόσβαση, ξεκινάει η εγκατάσταση του e-shop!

Για τις ανάγκες των μαθημάτων, μπορείτε πολύ εύκολα και δωρεάν, να αποκτήσετε ένα δικό σας e-shop, βασισμένο στη διανομή Commerce Kickstart του Drupal και αποθηκευμένο στο freehosting.eu. Δείτε τα αντίστοιχα μαθήματα στο MOOC DRUPAL.