2. Κατεβάστε τον Eclipse

Για να προγραμματίζουμε στη Java, θα χρησιμοποιήσουμε το προγραμματιστικό περιβάλλον Eclipse.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.eclipse.org/downloads/:

Επιλέξτε ανάλογα με τα Windows του υπολογιστή σας, ποια έκδοση θα κατεβάσετε (32 - 64 bits).

Αφού κατεβάσετε το αρχείο zip, το αποσυμπιέζετε και εκτελείτε το αρχείο eclipse.exe. Δε χρειάζεται εγκατάσταση! (Είναι πολύ βολικό, να δημιουργήσετε μία συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας για το αρχείο eclipse.exe, ώστε να μη χρειάζεται να το ψάχνετε κάθε φορά.)

Όταν αντικρίσετε την παρακάτω εικόνα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε στη Java!