2. Πώς θα δώσετε στις εικόνες σας τις διαστάσεις που θέλετε

Οι εικόνες είναι πολύ σημαντικές για έναν δικτυακό τόπο (και πολύ περισσότερο για ένα e-shop). Προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία, θα πρέπει οι εικόνες μας να έχουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος, ανάλογα με τη χρήση τους, όπως εξηγείται σε κάθε περίπτωση.

Για να αλλάζετε το μέγεθος της εικόνας όταν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μία δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή: free online-image-editor.

Έστω ότι χρειαζόμαστε μια εικόνα στις διαστάσεις 940Χ480 pixels. Έχουμε μία, που είναι 1500Χ975 pixels. 
Μπαίνουμε στο http://www.online-image-editor.com και ανεβάζουμε την εικόνα μας.
Πρώτα αλλάζουμε το μέγεθος της εικόνας, δίνοντας το πλάτος μόνο (940), ώστε να μην αλλάξουν οι αναλογίες της. Στη συνέχεια, κόβουμε την εικόνα στα 940Χ480 pixels και σύρουμε ώστε να έρθει μέσα στο πλαίσιο αυτό το μέρος της εικόνας που θέλουμε να κρατήσουμε.
Αφού τελειώσουμε αποθηκεύουμε την εικόνα στον υπολογιστή μας.
 
Παρακολουθήστε το βίντεο: