8. Δομές Επανάληψης

Οι δομές επανάληψης, όπως και στη C, είναι η while, η do και η for.

Στις παρακάτω εικόνες, βλέπουμε τη σύνταξή τους: