ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ DRUPAL 8 THEME

Η δομή των αρχείων στο Drupal 8 είναι διαφορετική από αυτή του Drupal 7.

Ειδικά για τα themes, η διάρθρωση των φακέλων είναι όπως περίπου στην παρακάτω εικόνα:

Τα themes της βασικής εγκατάστασης όπως το bartik, βρίσκονται κάτω από το φάκελο core/themes.

Themes που κατεβάζουμε από το διαδίκτυο και τα εγκαθιστούμε, τοποθετούνται κάτω από τον φάκελο themes, αλλά είναι καλό να δημιουργήσουμε έναν υποφάκελο contrib για όσα κατεβάζουμε και έναν υποφάκελο custom για τα δικά μας custom themes ή subthemes που δημιουργούμε.

Ας υποθέσουμε ότι δημιουργούμε ένα δικό μας custom theme και το ονομάζουμε fluffiness. Ποια θα ήταν τα αρχεία που θα έπρεπε να έχει;

Βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα μία βασική δομή αρχείων του them fluffiness:

Τα κυριότερα αρχεία του theme (στο παράδειγμά μας του fluffiness theme) είναι:

  • fluffiness.info.yml

Είναι το αρχείο που περιγράφει το θέμα. Περιγράφει και τις περιοχές που έχει το θέμα, στις οποίες μπορούμε να τοποθετήσουμε τα blocks μας! Αν το theme είχε μόνο ένα αρχείο, τότε θα ήταν αυτό. Είναι το μόνο αρχείο που απαιτείται.

  • fluffiness.libraries.yml

Περιγράφει τις βιβλιοθήκες JavaScript και CSS που μπορεί να φορτώσει το theme.

  • fluffiness.breakpoints.yml

Καθορίζει σε ποιο μέγεθος παραθύρου θα αλλάζει η responsive σχεδίαση,  προκειμένου το theme να προσαρμόζεται ανάλογα με τη συσκευή στην οποία προβάλλεται η σελίδα. 

  • fluffiness.theme

Είναι ένα PHP αρχείο, που περιέχει τον κώδικα που παράγει την έξοδο. Ελέγχει για παράδειγμα αν υπάρχει περιεχόμενο στην first ή second sidebar για να φορτώσει το αντίστοιχο template.

  • css/

Είναι ο φάκελος που περιέχει τα αρχεία .css. Είναι μια καλή πρακτική να έχουμε όλα τα αρχεία εδώ, συγκεντρωμένα σε ένα φάκελο. Για να φορτωθούν τα αρχεία css πρέπει να έχουν δηλωθεί στο αρχείο libraries.yml. Για να αγνοηθούν πρέπει να το δηλώσουμε στο info.yml.

  • js/

Ο φάκελος που περιέχει τα αρχεία JavaScript. Για να κληθούν πρέπει να έχουν δηλωθεί στο libraries.yml.

  • images/

Ο φάκελος των εικόνων. Είναι μία καλή πρακτική να έχουμε συγκεντρωμένες τις εικόνες του theme σε έναν φάκελο.

  • screenshot.png

To αρχείο εικόνας που χρησιμοποιείται στο Appearance για το theme. Μπορούμε να το δηλώσουμε και στο αρχείο info.yml

  • logo.svg

Η εικόνα που χρησιμοποιείται σαν logo στο website αν δεν ανεβάσουμε κάποια άλλη από το Appearance.

  • templates/

Παράγουν τα html αρχεία για την προβολή των ιστοσελίδων του Drupal 8. Για παράδειγμα τα templates του Bartik είναι τα παρακάτω:

 

Πηγή: https://www.drupal.org/docs/8/theming-drupal-8/drupal-8-theme-folder-str...