Δημιουργία Responsive Bootstrap Grid View

Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα Responsive Bootstrap Grid View, μπορούμε να εγκαταστήσουμε το module Views Bootstrap. Χωρίς το module, το view είναι responsive αλλά αν πχ έχουμε τρεις στήλες, δεν τις κάνει 2 ή μία σε μικρότερη οθόνη. Τις διατηρεί τρεις, μειώνοντας το πλάτος. Με τη χρήση του module, επιλέγουμε και το πόσες στήλες θέλουμε να γίνεται το grid όταν το μέγεθος της οθόνης μειώνεται (πχ σε κινητό).

Αφού το εγκαταστήσουμε θα εμφανιστούν περισσότερες επιλογές στο format, από τις οποίες επιλέγουμε Bootstrap Grid. Στις ρυθμίσεις του , επιλέγουμε πόσες στήλες θέλουμε σε κάθε περίπτωση: