Κενή Αρχική Σελίδα στο Drupal 8

Το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας στο Drupal 8 καθορίζεται μέσω της Frontpage View. 

Αν εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε διάφορα blocks για να διαμορφώσουμε την αρχική σελίδα όπως θέλουμε, πρέπει να φροντίσουμε κανένα περιεχόμενο να μην έχει ορισθεί να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα. Οπότε η Frontpage View θα είναι κενή.

Ωστόσο, όταν είναι κενή θα εμφανίζει το μήνυμα καλωσορίσματος και της δημιουργίας νέου περιεχομένου. Επίσης θα εμφανίζει και το feed icon.

Για να τα εξαφανίσουμε αυτά, ανοίγουμε την Frontpage View:

  • Στη θέση NO RESULT BEHAVIOR ανοίγουμε όλες τις επιλογές που εμφανίζονται και επιλέγουμε Remove για να μην εμφανίζονται μηνύματα.
  • Για να μην εμφανίζεται το εικονίδιο feed, κάνουμε κλικ στο Feed και στη συνέχεια στις επιλογές του View Page και επιλέγουμε Disable Feed.