Πώς θα αναβαθμίσετε το website σας από Drupal 7 σε Drupal 8

Τα βήματα της αναβάθμισης του Drupal από την έκδοση 7 στην έκδοση 8 είναι σε γενικές γραμμές τα παρακάτω:

  • Καταγράφουμε όλα τα modules που χρησιμοποιούμε στο site μας. 
  • Παίρνουμε backup το site. Και τη βάση δεδομένων αλλά και όλα τα αρχεία του site. Αντιγράψτε ολόκληρο το site στον υπολογιστή σας.
  • Εγκαθιστούμε μια καινούρια καθαρή έκδοση Drupal 8. Καλό θα ήταν η εγκατάσταση να γίνει σε μια άλλη θέση και όχι να διαγράψουμε το παλιό site μας για να εγκαταστήσουμε στον ίδιο χώρο το καινούριο!
  • Εγκαθιστούμε όλα τα modules που είχαμε, στην έκδοση 8. Ίσως να μην μπορέσετε να τα βρείτε όλα όσα είχατε στην έκδοση 8. Επιλέξτε κάποιο άλλο αντίστοιχο, αν υπάρχει, για τις ίδιες λειτουργίες.
  • Επαναφέρουμε το site μας από το backup στη νέα έκδοση μέσω του οδηγού που εμφανίζεται όταν καλέσουμε {το site μας}/upgrade.

Πόσο εύκολη είναι η διαδικασία αναβάθμισης του Drupal από την έκδοση 7 στην έκδοση 8;

Αν το site σας είναι απλό, τότε η διαδικασία αναβάθμισης θα είναι εύκολη. Η σύνδεση με την βάση δεδομένων θα γίνει πολύ εύκολα για να μεταφερθούν τα δεδομένα και η αντιγραφή των αρχείων θα είναι σχετικά απλή.

Αν όμως είναι πολύκλοκο, ίσως να έχετε για παράδειγμα πολλά modules εγκατεστημένα, τότε η αναβάθμισή του δεν θα είναι εύκολη.

Πιθανόν, αρκετά από τα modules που χρησιμοποιείτε να μην έχουν αντίστοιχη έκδοση 8. Θα χρειαστεί να βρείτε κάποιο άλλο τρόπο για τις λειτουργίες που θέλατε να έχει το site σας, ή να προγραμματίσετε εκ νέου τα modules που είχατε δημιουργήσει! Ίσως αρκετό περιεχόμενο που δεν μεταφέρθηκε σωστά στη νέα έκδοση, να χρειαστεί να το μεταφέρετε με αντιγραφή και επικόλληση. Γι αυτό, μέχρι το τέλος της διαδικασίας θα ήταν χρήσιμο να μπορείτε να βλέπετε και τα δύο site. Και το παλιό και το καινούριο. Να στήσετε το καινούριο για παράδειγμα τοπικά στον υπολογιστή σας ή σε μια άλλη θέση στο διαδίκτυο.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να αναβαθμίσετε το δικό σας website Drupal, επικοινωνήστε μαζί μας.

Καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας!