Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και η εκμάθηση της χρήσης τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα, θα μπορείτε να δημιουργείτε εκπαιδευτικό υλικό:

  1. Σε μορφή παρουσιάσεων, με το PowerPoint.
  2. Με αλληλεπίδραση, με το Articulate Storyline.
  3. Σε μορφή animation - video, με το Powtoon.
  4. Σε μορφή βίντεο, με το YouTube Movie Maker.