Εγγραφείτε τώρα στο MOOC Online Teacher

Είστε εκπαιδευτικός;

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργείτε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και να το δημοσιεύετε στο διαδίκτυο, σαν οργανωμένη σειρά μαθημάτων e-learning, στα δωρεάν online μαθήματα του MOOC Online Teacher!

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των μαθημάτων, θα αποκτήσετε την πιστοποίηση Online Teacher Open Badge, του OpenEducation.GR.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

  1. Θεωρίες μάθησης και εφαρμογή τους στο διδακτικό σχεδιασμό.
  2. Ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: Moodle, Drupal, Blogger.
  3. Υλοποίηση: Visual Design, Powerpoint, Articulate Storyline, Powtoon, Video, H5p.
  4. e-Tutor και ψηφιακές κοινότητες μάθησης.
  5. Υλοποίηση Project.

Διάρκεια μαθημάτων 2 μήνες.

Εγγραφείτε τώρα στο MOOC Online Teacher!