Εκπαιδευτές & Εκπαιδευόμενοι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση του τρόπου επικοινωνίας του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων στις σύγχρονες ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης που μπορούν να δημιουργηθούν στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα, θα γνωρίζετε ποιες είναι οι πρακτικές τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε για να δημιουργήστε μία επιτυχημένη ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης.